23.12.2013 Poslední měsíc v roce patřil krásnému adventnímu času. Připravovali jsme se na příchod Mikuláše, seznámili jsme se s vánočními tradicemi a zvyky. Všechny činnosti byly motivačně sjednoceny a vedly k aktivnímu zapojení dětí do výzdoby třídy, výroby dárků, přípravy pásma pro rodiče a ke společnému ...
3.12.2013 Hlavním tématem posledního podzimního měsíce bylo Moje tělo a Moje zdraví. Poznávali jsme základní části lidského těla, rozlišovali jednotlivé části, některé orgány a jejich funkce, hovořili jsme o tom, co ze mě dělá člověka. Děti mají povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivn...
7.11.2013 Říjnový měsíc nás provedl tématem zvaným „Barevný podzim“. Okolní příroda nám umožnila přímé pozorování změn v přírodě, které přináší podzimní období. Pozorovali jsme plody podzimu, změny barev v přírodě, změny na polích a všímali si změn počasí. Prostřednictvím nabízených činností jsme děti vedl...
29.9.2013 V prvním měsíci nového školního roku se děti seznámily s novým prostředím, kamarády, zaměstnanci, s prostory mateřské školy. Dětem jsme ukázali, kde mají své věci a značky. Společně jsme začali vytvářet pravidla soužití, vztahů, chování a komunikace. Také děti postupně seznamujeme s pravidly bezp...
1.9.2013  PODĚKOVÁNÍ V důsledku vodovodní havárie, v polovině letošního léta, se musela mateřská škola uzavřít do konce srpna. Chtěla bych touto cestou, jménem všech zaměstnanců mateřské školy, poděkovat zastupitelům Obce Stračov za pomoc při zajišťování a koordinaci řemeslných prací potřebných k ...
9.4.2013 ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE STRAČOVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014   proběhne v budově MATEŘSKÉ ŠKOLY, STRAČOV ve čtvrtek 2.5.2013 od 16.00 hod. - 17.00 hod.   Přineste s sebou: - občanský průkaz                 ...
3.4.2013   Plánované akce v mateřské škole Stračov v měsíci dubnu     - lekce plavání každou středu ve sportovním areálu v Hořicích - návštěva knihovny ve Stračově - návštěva čalounictví u p. Vyčítala - čarodějná slavnost s opékáním buřtů na školní ...
6.3.2013 Plánované akce v MŠ v měsíci březnu 6.3.2013 - exkurse do obchodu ve Stračově 14.3.2013 - vystoupení dětí s pásmem básniček a písniček v Dámském klubu k oslavám MDŽ 20.3.2013 - začínáme jezdit na plavání do sportovního areálu do Hořic 21.3.2013 - karneval v MŠ - promenád...
29.1.2013             CO  chystáme v MŠ v měsíci lednu a únoru    –                    vycházka ke krmelci ,děti přinesou pro zvířátka dob...
27.11.2012 5.12. Čertovský rej - promenáda v maskách, soutěže,mikulášská nadílka 6.12. Předvánoční vystoupení v Dámském klubu – zpěv písní, recitace básniček, předání dárků 7.12. Výlet na zámek do Chlumce nad Cidlinou – prohlídka vánoční výzdoby na zámku 9.12. Adventní dílna v MŠ od 13...
Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9