1.9.2013  PODĚKOVÁNÍ V důsledku vodovodní havárie, v polovině letošního léta, se musela mateřská škola uzavřít do konce srpna. Chtěla bych touto cestou, jménem všech zaměstnanců mateřské školy, poděkovat zastupitelům Obce Stračov za pomoc při zajišťování a koordinaci řemeslných prací potřebných k ...
9.4.2013 ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE STRAČOVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014   proběhne v budově MATEŘSKÉ ŠKOLY, STRAČOV ve čtvrtek 2.5.2013 od 16.00 hod. - 17.00 hod.   Přineste s sebou: - občanský průkaz                 ...
3.4.2013   Plánované akce v mateřské škole Stračov v měsíci dubnu     - lekce plavání každou středu ve sportovním areálu v Hořicích - návštěva knihovny ve Stračově - návštěva čalounictví u p. Vyčítala - čarodějná slavnost s opékáním buřtů na školní ...
6.3.2013 Plánované akce v MŠ v měsíci březnu 6.3.2013 - exkurse do obchodu ve Stračově 14.3.2013 - vystoupení dětí s pásmem básniček a písniček v Dámském klubu k oslavám MDŽ 20.3.2013 - začínáme jezdit na plavání do sportovního areálu do Hořic 21.3.2013 - karneval v MŠ - promenád...
29.1.2013             CO  chystáme v MŠ v měsíci lednu a únoru    –                    vycházka ke krmelci ,děti přinesou pro zvířátka dob...
27.11.2012 5.12. Čertovský rej - promenáda v maskách, soutěže,mikulášská nadílka 6.12. Předvánoční vystoupení v Dámském klubu – zpěv písní, recitace básniček, předání dárků 7.12. Výlet na zámek do Chlumce nad Cidlinou – prohlídka vánoční výzdoby na zámku 9.12. Adventní dílna v MŠ od 13...
26.11.2012 9.10.2012 navštívil naší školku kouzelník VALDINI z Moravy. Předvedl dětem různá kouzla, např. vyčaroval holubici, vyčaroval prstýnek, nakonec dětem vyčaroval balónková zvířátka. Dětem se představení velmi líbilo. Vyráběli jsme s dětmi zvířátka z kaštanů. Jako každý měsíc jsme s dětmi slavili ...
25.11.2012 V MŠ během prázdnin proběhly malé úpravy: - Paní Šárka Homoláčová nalepila po celé MŠ nové umělé lišty na podlahách, pomohl jí p. Vyčítal. - Pan Amare vytvořil a spustil pro MŠ webové stránky. - Pan malíř Láša nám vymaloval kabinet s pomůckami. V září jsme se opět všichni sešli v MŠ. Přivíta...
22.10.2012   Na začátku školního roku 2012-2013 byly zprovozněny nové www stránky MŠ Stračov: www.msstracov.cz/
27.7.2012 AKCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE V MĚSÍCI KVĚTNU 10.5. V MŠ se uskutečnila besídka ke Dni matek.Děti maminkám zazpívaly,zarecitovaly a zatancovaly tanečky. Děti z kroužku ,,hra na flétnu“,zahrály lidové písničky.Na závěr rozdaly maminkám dárečky – obarvenou koupelovou sůl. 11.5. Jeli jsme s dětmi do ...
Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8