15.10.2014 Zahájení školního roku 2014/2015 Dne 8. září jsme naši školku otevřeli široké veřejnosti u příležitosti Dne otevřených dveří mateřské školy. Všichni, kteří této př&iacu...
4.9.2014 V souvislosti s navyšováním kapacity proběhly v době prázdnin úpravy a opravy prostorů mateřské školy. Bylo vybudováno nové dětské sociální zařízení v 1. patře budovy. Odstranilo se star...
10.7.2014 Červen jsme zahájili oslavou svátku dětí. Povídali jsme si o naší planetě, na které žijeme nejen my, ale i jiné děti. Děti se seznámily také se symboly našeho státu, hlavním městem a prezidentem. Dál...
10.6.2014 Květnová témata nám umožnila prohlubovat citové vztahy ke členům rodiny, k sobě navzájem, ale i k živé a neživé přírodě. Vedli jsme děti k ochraně přírody a všemu živému, co nás obklopuje. Děti z&ia...
12.5.2014 Dubnové radovánky Měsíc duben nás provedl různorodou zvířecí říší. Děti se seznamovaly s domácími zvířaty, zvířaty ve volné přírodě a jejich mláďaty. Na našich vycházk&...
10.4.2014 V prvním jarním měsíci jsme děti vedli k uvědomování si změn v přírodě, které jsou spojené s příchodem jara, učili jsme je také znát a pojmenovat. Děti jsme vedli k ochraně životního prost...
17.3.2014 V únorovém měsíci jsme se seznamovali s činnostmi celého dne, s různými časovými, prostorovými pojmy a znaky ročních období. Seznámili jsme se s novými povoláními dospělých a s výsledky j...
5.2.2014 Lednové radovánky V prvním měsíci nového roku jsme se seznamovali s charakteristickými znaky zimy, vlastnostmi sněhu, ledu, se změnami počasí. Prostřednictvím zimních sportů jsme děti vedli k poznání, že pohyb a otužování jsou důležité nejen pro naše zdraví, ale že je také zároveň nutné dbát na ...
Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9