10.4.2014 V prvním jarním měsíci jsme děti vedli k uvědomování si změn v přírodě, které jsou spojené s příchodem jara, učili jsme je také znát a pojmenovat. Děti jsme vedli k ochraně životního prost...
17.3.2014 V únorovém měsíci jsme se seznamovali s činnostmi celého dne, s různými časovými, prostorovými pojmy a znaky ročních období. Seznámili jsme se s novými povoláními dospělých a s výsledky j...
5.2.2014 Lednové radovánky V prvním měsíci nového roku jsme se seznamovali s charakteristickými znaky zimy, vlastnostmi sněhu, ledu, se změnami počasí. Prostřednictvím zimních sportů jsme děti vedli k poznání, že pohyb a otužování jsou důležité nejen pro naše zdraví, ale že je také zároveň nutné dbát na ...
23.12.2013 Poslední měsíc v roce patřil krásnému adventnímu času. Připravovali jsme se na příchod Mikuláše, seznámili jsme se s vánočními tradicemi a zvyky. Všechny činnosti byly motivačně sjednoceny a vedly k aktivnímu zapojení dětí do výzdoby třídy, výroby dárků, přípravy pásma pro rodiče a ke společnému ...
3.12.2013 Hlavním tématem posledního podzimního měsíce bylo Moje tělo a Moje zdraví. Poznávali jsme základní části lidského těla, rozlišovali jednotlivé části, některé orgány a jejich funkce, hovořili jsme o tom, co ze mě dělá člověka. Děti mají povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivn...
7.11.2013 Říjnový měsíc nás provedl tématem zvaným „Barevný podzim“. Okolní příroda nám umožnila přímé pozorování změn v přírodě, které přináší podzimní období. Pozorovali jsme plody podzimu, změny barev v přírodě, změny na polích a všímali si změn počasí. Prostřednictvím nabízených činností jsme děti vedl...
29.9.2013 V prvním měsíci nového školního roku se děti seznámily s novým prostředím, kamarády, zaměstnanci, s prostory mateřské školy. Dětem jsme ukázali, kde mají své věci a značky. Společně jsme začali vytvářet pravidla soužití, vztahů, chování a komunikace. Také děti postupně seznamujeme s pravidly bezp...
1.9.2013  PODĚKOVÁNÍ V důsledku vodovodní havárie, v polovině letošního léta, se musela mateřská škola uzavřít do konce srpna. Chtěla bych touto cestou, jménem všech zaměstnanců mateřské školy, poděkovat zastupitelům Obce Stračov za pomoc při zajišťování a koordinaci řemeslných prací potřebných k ...
9.4.2013 ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE STRAČOVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014   proběhne v budově MATEŘSKÉ ŠKOLY, STRAČOV ve čtvrtek 2.5.2013 od 16.00 hod. - 17.00 hod.   Přineste s sebou: - občanský průkaz                 ...
Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8