31.3.2017  V únoru jsme se seznamovali s činnostmi celého dne, s různými časovými, prostorovými pojmy a znaky ročních období. Seznámili jsme se s novými povoláními dospělých, s výsledky ...
8.2.2017  Týden sněhuláků V týdnu od 9. ledna do 13. ledna v naší školce proběhla akce ,,Týden sněhuláků". Spousta aktivit k tomuto tématu probíhala v prostorách školky, ale i na ško...
19.12.2016  ADVENTNÍ DÍLNA První adventní neděli jsme ve spolupráci se spolkem Šikovné ručičky a obecním úřadem uspořádali adventní dílnu. Školka v novém vánočním kabátku otevřela s...
14.12.2016  SFÉRICKÉ KINO Naši mateřskou školu navštívila novinka, jakou nikdo z nás zatím nezažil a to ,,sférické kino“. S dětmi jsme napjatě sledovali, jak se před námi zvedá kouzelný stan, d...
3.11.2016   DEN V ZOO V úterý 4. října jsme se společně i s dětmi z Mateřské školy Petrovice vypravili navštívit Zoologickou zahradu ve Dvoře Králové. Po vydatné svačině „U lemura“ jsme se vydal...
6.10.2016 PRVNÍ DEN VE ŠKOLCE 1. září jsme se sešli ve školce s dětmi, které mateřskou školu již navštěvovaly a 5. září jsme přivítali nové kamarády. Celý zářijový měsíc jsm...
16.8.2016 V červnu jsme si povídali o planetě (vodstvo, pevniny), na které žijeme nejen my, ale i jiné děti. Letní období nám umožnilo veškerou činnost přenášet ven na zahradu a do přírody a tak jsme měli větší prostor...
7.6.2016 V májovém měsíci jsme se zabývali prohlubováním citových vztahů ke členům rodiny, k sobě navzájem, ale i k živé a neživé přírodě. Každodenně jsme si všímali krás probuzené př&ia...
11.5.2016 DEN NA STATKU U BEDNÁŘŮ Jedno dubnové pondělí jsme s dětmi navštívili místní statek - Hospodářství u Bednářů, kde jsme měli příležitost seznámit se se zvířátky, o kterých si ve školc...
25.4.2016 V březnovém měsíci jsme děti vedli k uvědomování si změn v přírodě, které jsou spojené s příchodem jara, učili je znát a chránit rostliny a také si uvědomit si, že rostliny přispívají ke...
Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9