3.11.2016   DEN V ZOO V úterý 4. října jsme se společně i s dětmi z Mateřské školy Petrovice vypravili navštívit Zoologickou zahradu ve Dvoře Králové. Po vydatné svačině „U lemura“ jsme se vydal...
6.10.2016 PRVNÍ DEN VE ŠKOLCE 1. září jsme se sešli ve školce s dětmi, které mateřskou školu již navštěvovaly a 5. září jsme přivítali nové kamarády. Celý zářijový měsíc jsm...
16.8.2016 V červnu jsme si povídali o planetě (vodstvo, pevniny), na které žijeme nejen my, ale i jiné děti. Letní období nám umožnilo veškerou činnost přenášet ven na zahradu a do přírody a tak jsme měli větší prostor...
7.6.2016 V májovém měsíci jsme se zabývali prohlubováním citových vztahů ke členům rodiny, k sobě navzájem, ale i k živé a neživé přírodě. Každodenně jsme si všímali krás probuzené př&ia...
11.5.2016 DEN NA STATKU U BEDNÁŘŮ Jedno dubnové pondělí jsme s dětmi navštívili místní statek - Hospodářství u Bednářů, kde jsme měli příležitost seznámit se se zvířátky, o kterých si ve školc...
25.4.2016 V březnovém měsíci jsme děti vedli k uvědomování si změn v přírodě, které jsou spojené s příchodem jara, učili je znát a chránit rostliny a také si uvědomit si, že rostliny přispívají ke...
21.3.2016 Poslední zimní měsíc jsme se s dětmi seznamovali s činnostmi celého dne, s různými časovými, prostorovými pojmy a znaky ročních období. Seznámili jsme se s novými povoláními dospělých,...
15.2.2016 V prvním měsíci nového roku jsme si připomněli význam tradice a zvyku Tří králů, společně jsme si také zazpívali. Sněhové nadílky jsme využili k různým hrátkám na sněhu a se sněhem. Napláno...
15.12.2015 První prosincový týden jsme prožívali ve znamení příchodu Barborky a Mikuláše. Ve čtvrtek jsme si dali na okno punčošku, a v pátek jsme se plni očekávání šli podívat, zda nám Barborka n...
13.12.2015 11.12.2015 byla ve školce Stračov vánoční besídka. Účinkují Stračovské hvězdičky pod vedením P. Luštické a G. Klikové ve spolupráci se stračovskou školkou. Filmový záběr H. Klicperové s...
Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8