8.1.2018 PRVNÍ LEKCE LYŽOVÁNÍ ZA NÁMI Pod záštitou TJ Stračov z. s. a s podporou ob...
1.1.2018 Sešli jsme se před obecním úřadem a společně šli cestou k sv. Jakubu a dál směr Su...
29.10.2017 Dne 22. října 2017 proběhl další sběr papíru. Tentokrát nám byl přistaven n...
16.10.2017 DRAKIÁDA BEZ VĚTRU Tuto sobotu 14. října uspořádal výbor TJ Stračov z.s. posledn&iacut...
27.9.2017 Konec roku 2017 - 2018 16.září 2017         Turistický výlet do...
18.9.2017   V sobotu 16. září 2017 pořádala TJ Stračov s podporou OÚ Stračov a pod veden&ia...
25.8.2017 V neděli 6. srpna 2017 proběhl sběr starého papíru. S Vaší pomocí se ná...
30.5.2017 27. května, kdy se konal další pochod, nás překvapilo nejen sluníčko svojí intenzi...
1.5.2017 Tradičně, jako každý rok TJ SOKOL a SDH zorganizovali pochod a rej čarodějnic.
Stránky: 1 2 3 4 5 6

Od roku 1990 se začalo několik nadšenců scházet v tělocvičně stračovské MŠ a od roku 1993 již pod registrovanou hlavičkou TJ STRAČOV. V dnešní době máme zaregistrováno 61 členů. Ti se scházejí nejen při pravidelném cvičení. Naše organizace pod vedením Danuše Šolcové pořádá i ostatní sportovní a kulturní akce pro obyvatele obce.

Roku 2017 při výroční členské schůzi byly provedeny změny ve výboru na popud Danuše Šolcové. Schůze odsohlasila změnu názvu spolku z TJ SOKOL na TJ Stračov z.s.  Nyní je zaregistrováno 82 členů.

VÝBOR:

Předseda: Marcela Bousová

Pokladník: Jolana Gukkertová

Členové: Hana Klicperová, Marcela Hlavatá, Martin Hlavatý, Danuše Charvátová, Danuše Šolcová


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY:

Vybírají se 1 x do roka a zahrnují i pojištění proti úrazu.

Aktivní člen - dospělí ( od 18 let ) - 150 Kč
Aktivní člen - děti - 70 Kč
Pasivní člen - dospělí ( od 18 let ) - 50 Kč
Pasivní člen - děti - 30 Kč

Aktivní člen - navštěvuje pravidelná cvičení
Pasivní člen - účastní se ostatních akcí