26.3.2012 Dne 17.3.20212 proběhl ve Stračově a Klenicích tradiční sběr starého železa v režii SDH Stračov. Byl nádherný den, a...
26.3.2012 Dne 3.3.2012 uspořádal SDH Stračov ve spolupráci s OÚ Stračov dětský karneval. Karneval se konal v místní hasičské k...
23.10.2011 Sbor dobrovolných hasičů ve Stračově oznamuje občanům Stračova, že v sobotu dne 5.11.2011  proběhne sběr st...
25.5.2011   V neděli 22.5.2011 se v naší obci poprvé uskutečnila hasičská soutěž v rámci Východočeské hasi...
12.3.2011   Dne 12.3.2011 se konal v klubovně SDH dětský karneval. Karneval pořádal SDH Stračov ve spolupráci...
20.2.2011 Sbor dobrovolných hasičů Stračov pořádal 5.2.2011 posezeni. Zde si můžete prohlédnout několik ob...
19.12.2010   Příští ročník Východočeské hasičské ligy (VCHL) bude pro nás už pátou sezónou v tomto koloběhu soutěží. ...
21.11.2010 Sbor dobrovolných hasičů Stračov zve své členy a příznivce na výroční členskou schůzi konanou dne 4.12.2010 od 18:00 ...
16.5.2010   8.5.2010 pořádali hasiči Stračov okrskovou soutěž a pohár starosty v požárním útoku. Okrsková soutěž by...
Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

    

    

Zřizovatel: OU Stračov
Starosta SDH Stračov: Martin Hlavatý ( +420 737446976)
Velitel SDH Stračov: Roman Souček ( +420728327137)
Základní technická výbava:
TATRA 805 s kompletní hasičskou výzbrojí
požární stříkačka PS 12
soutěžní PS 16

Sbor dobrovolných hasičů ve Stračově byl založen roku 1907 s počtem 32 členů. Až do března roku 1944 měli Stračovští hasiči k dispozici pouze ruční čtyřkolovou stříkačku, taženou koňmi. 30. března 1944 byla zakoupena první motorová stříkačka typ TS 8 za 32.500,- Kč vč. příslušenství v hodnotě dalších 16.300,-Kč. Tímto se začala psát ?moderní? historie dobrovolných hasičů ve Stračově.
SDH Stračov aktivně spolupracuje s obcí a zajišťuje mnoho akcí a činností i nad rámec hasičských aktivit jako. např. pořádání plesů, zábav, sběru starého železa aj. . SDH Stračov se také pravidelně účastní hasičských soutěží, kde již zaznamenal mnoho úspěchů.


ČLENSKÁ ZÁKLADNA k roku 2017:

Aktivní členové
Bous Luděk ...... člen SDH od 2.1.2002 ............. kronikář
Brišák Vlado
Černý Zdeněk ...... člen SDH od 2.1.2002 ............. řidič
Gukkertova Tereza
Hlavatý Martin st... člen SDH od 1.1.2001... starosta, strojník
Hlavatý Martin ml.
Homoláč František ... člen SDH od 1.1.2001............. sání
Homoláč Luděk ...... člen SDH od 1.1.2001............. strojník
Homoláč Milan ...... člen SDH od 1.1.2001......... proud pravý
Kulhánek Matěj
Liman Lukáš
Limanová Petra
Mádle Jaroslav ...... člen SDH od 5.6.1988............. řidič
Nesvačil Martin ...... člen SDH od 1.1.2003............. sání
Pelčarský Pavel ...... člen SDH od 1.1.2007............. proud levý
Souček Roman ...... člen SDH od 1.1.2007............. velitel, spoj
Součková Michaela
Svoboda Pavel ...... člen SDH od 2.1.2002............. sání, spoj
Šimůnek Robert ...... člen SDH od 1.1.2007............. sání, spoj
Štěrbová Zdena
Štěrbová Aneta