10.2.2018 Dnes 10.2.2018 byla výroční valná hromada okrsku v Hněvčevsi. Po hodnocení práce o...
8.2.2018 Výroční valná hromada SDH Stračov dne 2.12.2017. Zúčastnilo se 20 členů + 1 host z SDH Mž...
1.12.2017 SDH ve spolupráci se šipkařema naplnily sklad topného dřeva na různé obecní oslavy.
19.11.2017 Dne 18.11.2017 proběhla tradiční ochutnávka piv. Hlavní organizátor Luděk Bous připravil...
13.11.2017 Dne 4.11.2017 proběhl sběr železného šrotu.
23.7.2017 V sobotu 22. července 2017 se konala oslava 110 let hasičů ve Stračově. Sbor je stále aktivní bez přest...
30.4.2017 V sobotu 29.4.2017 uspořádalo SDH pod vedením Luďka a Marcely Bousových s podporou OÚ Str...
8.4.2017 Sběr kovového odpadu hasiči provedli v sobotu 25.3.2017. Počasí bylo příznivé a SDH dě...
4.3.2017 Dnes 4.3.2017 již tradičně pořádali SDH a OÚ Stračov dětský karneval v místním vzd...
Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8

    

    

Zřizovatel: OU Stračov
Starosta SDH Stračov: Martin Hlavatý ( +420 737446976)
Velitel SDH Stračov: Roman Souček ( +420728327137)
Základní technická výbava:
TATRA 805 s kompletní hasičskou výzbrojí
požární stříkačka PS 12
soutěžní PS 16

Sbor dobrovolných hasičů ve Stračově byl založen roku 1907 s počtem 32 členů. Až do března roku 1944 měli Stračovští hasiči k dispozici pouze ruční čtyřkolovou stříkačku, taženou koňmi. 30. března 1944 byla zakoupena první motorová stříkačka typ TS 8 za 32.500,- Kč vč. příslušenství v hodnotě dalších 16.300,-Kč. Tímto se začala psát ?moderní? historie dobrovolných hasičů ve Stračově.
SDH Stračov aktivně spolupracuje s obcí a zajišťuje mnoho akcí a činností i nad rámec hasičských aktivit jako. např. pořádání plesů, zábav, sběru starého železa aj. . SDH Stračov se také pravidelně účastní hasičských soutěží, kde již zaznamenal mnoho úspěchů.


ČLENSKÁ ZÁKLADNA k roku 2017:

Aktivní členové
Bous Luděk ...... člen SDH od 2.1.2002 ............. kronikář
Brišák Vlado
Černý Zdeněk ...... člen SDH od 2.1.2002 ............. řidič
Gukkertova Tereza
Hlavatý Martin st... člen SDH od 1.1.2001... starosta, strojník
Hlavatý Martin ml.
Homoláč František ... člen SDH od 1.1.2001............. sání
Homoláč Luděk ...... člen SDH od 1.1.2001............. strojník
Homoláč Milan ...... člen SDH od 1.1.2001......... proud pravý
Kulhánek Matěj
Liman Lukáš
Limanová Petra
Mádle Jaroslav ...... člen SDH od 5.6.1988............. řidič
Nesvačil Martin ...... člen SDH od 1.1.2003............. sání
Pelčarský Pavel ...... člen SDH od 1.1.2007............. proud levý
Souček Roman ...... člen SDH od 1.1.2007............. velitel, spoj
Součková Michaela
Svoboda Pavel ...... člen SDH od 2.1.2002............. sání, spoj
Šimůnek Robert ...... člen SDH od 1.1.2007............. sání, spoj
Štěrbová Zdena
Štěrbová Aneta