2.1.2012 Obec STRAČOV: pro zobrazní vyhlášky klikněte na odkaz níže: Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stračov  
1.1.2012 Obec STRAČOV: pro zobrazní vyhlášky klikněte na odkaz níže:   Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství