Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP PŘÚ DZ silnice - sil.II/323,III/32

vyvěšeno: 11.6.2018, sejmutí: 11.7.2018

Dokumenty ke stažení: