Účetní závěrka obce Stračov 2017

vyvěšeno: 24.5.2018, sejmutí: 30.6.2019

Veškeré dokumenty jsou k nahlédnutí na OÚ Stračov v úředních hodinách.

Dokumenty ke stažení: