Pozvánka na 37. zasedání zastupitelstva obce Stračov

vyvěšeno: 5.3.2018, sejmutí: 13.3.2018

Zastupitelstvo obce Stračov oznamuje občanům Stračova a Klenice, že dne 13.3.2018 od 18:30 hodin se uskuteční v prostorách OU Stračov 37. zasedání zastupitelstva obce Stračov. Program:. 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu¨ 2. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO Stračov 3. Smlouva s Nechanicemi o přestupková agenda 4. Rozpočtové opatření č. 1 5. Prodej pozemků – záměr č. 1/2018 6. Věcné břemeno – záměr č. 2/2018 7. MŠ Stračov – spádové oblasti 8. Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Stračov – uzavření jednotlivých smluv 9. Oslavy výročí obce Stračov a Klenice 10. Ostatní

Dokumenty ke stažení: