Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

vyvěšeno: 9.9.2017, sejmutí: 21.10.2017

Na základě ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů, jmenuji zapisovatelkou okrskové volební komise pro volby do Parlamentu ČR, konané ve dnech 20. - 21. října 2017 paní Danu Drobkovou, bytem Stračov.

Dokumenty ke stažení: