vyvěšeno: 5.4.2017, sejmutí: 30.4.2017
Číslo účtu obce Stračov - pro uhrazení poplatku za hrobové místo: 1080853349/0800 – Česká spořitelna Hradec Králové